Fancy front end for youtube-dl https://namejeff.xyz/
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

8 lines
397 B

{
"1": "brácho ty seš nějak krásnej 😳😳",
"2": "Nejsem za tvé stážení zodpovědný",
"3": "Pokud mě chcete podporovat můžete mi dát peníze na Paypalu na dně stránky",
"4": "Víte, že tento web je open source?",
"5": "Víte, že touto stránkou můžete stáhnout videa z dalším stránkám než Youtubu?",
"6": "Můžete najet myší na video abyste viděli náhled!"
}